"Επανεξετάζοντας την μνήμη"

Μοναξιά, απομόνωση και αναμνήσεις, πραγματικές ή μη, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που αποτυπώνονται με κινηματογραφικό τρόπο. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσω σκηνοθετημένης και αλληγορικής πραγματικότητας, μέσα στην οποία πολλές θηλυκές παρουσίες, φωτογραφίζονται για να αποδώσουν την αναπαράσταση του εαυτού μου. Μέσα από αυτή την σειρά, γίνεται αντιληπτή και η αναφορά στο Tableau Vivant, δηλαδή τις μεγάλες ζωντανές εικόνες.


"Reassessing Memory"


Loneliness, isolation and memories (realistic or not) through a series of photographs, being captured in a cinematic way. The subject is approached through staged photography and allegorical reality, in which a lot of female figures are photographed in order to represent myself.Through this series it comes to our sight the reference to Tableau Vivant , meaning the large live images.