Έκθεση 2022

Μετά από δύο χρόνια απουσίας συναντιόμαστε ξανά πρόσωπο με πρόσωπο!

Η Φωτογραφική Ομάδα Πάρου ξεκίνησε το 2013 και φτάνει φέτος στην 6η κατά σειρά έκθεσή της. Εξελισσόμενη δυναμικά όλα αυτά τα χρόνια προσδοκά να αφήσει το δικό της φωτογραφικό αποτύπωμα αγκαλιάζοντας την προσωπική εκφραστική οπτική κάθε μέλους της. Κάθε μέλος μέσω της ιδιαίτερης φωτογραφικής του ματιάς ανοίγει συνομιλία με τον εκάστοτε θεατή προσπαθώντας να τον μυήσει στον δικό του μικρόκοσμο.


After a two-year absence , we meet again , face to face! Having started in 2013, Paros Photo Club is now realising its 6th consecutive exhibition . Dynamically developing throughout these years, the club expects to leave its own photographic impression, embracing the personal expressive views of each one of its members . Through their particular photographic vision the members initiate a dialogue with each individual viewer trying to introduce them to their own little world.